MOTORNE TESTERE

Naš asortiman uključuje sve od moćnih mašina do manjih testera za upotrebu oko kuće, kao što su modeli za obaranje, orezivanje i sečenje drva za ogrev. Husqvarna motorna testera će biti vaš pouzdan partner bez obzira sa kakvim se šumarskim izazovima srećete.

Podrazumeva se – priroda je naš prioritet i zajednički interes. Zajedno imamo snagu da smanjimo uticaj na okolinu. Sve Husqvarna motorne testere su opremljene jedinstvenim X-TORQ® motorom koji čini da manje troše goriva i smanjuju emisiju izduvnih gasova u skladu sa svetskim regulativama o izduvnim gasovima.

Svesni smo da bezbedan i snažan rad znači sve u šumarstvu. Vaša Husqvarna motorna testera vam omogućava da radite sigurno i fleksibilno na pouzdan način.

Kombinovana saug/stop komanda čini vašu motornu testeru lakšom za startovanje. Zahvaljujući centrifugalnom sistemu naslage će se smanjiti na minimum i vreme između dva čišćenja filtera se produžava. Naša SmartStart® karakteristika podrazumeva da je otpor u startnom užetu manji do 40%. To vam omogućava da pokrenete vašu mašinu brzo uz minimum napora.
Your Husqvarna Chainsaw will enable you to operate securely and flexible

Prikazano svih 14 proizvoda