Reklamacije

Pritužbe potrošača

Pritužbe potrošača na kvalitet proizvoda možete podneti pismenim putem u našim prostorijama u Đure Jakšica 5 u Vršcu uz obavezan fiskalni isečak.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora bez navođenja razloga jednostrano raskinuti ugovor.

>>>> Zakon o zaštiti potrošača

 

Tačnost informacija

Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima (RSD).

Sve informacije vezane za porudžbenice, predračune, račune i sl. možete uvek pratiti na stranici MOJ NALOG. Link se nalazi na vrhu svake stranice sajta.

Nastojimo da opisi proizvoda, cene i slike budu što precizniji kao i da raspoloživost proizvoda bude ažurna. Međutim, ne možemo da garantujemo da su sve informacije potpune i bez grešaka.

Sve potencijalne greške su nenamerne i izvinjavamo se na eventualnoj neprijatnosti. Zadržavamo pravo na ispravljanje pogrešnih informacija i ažuriranje proizvoda u bilo koje vreme bez prethodne najave.

 

Reklamacije

Pravo na jednostrani raskid Ugovora (stupio na snagu 01.01.2011.)

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu imate pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana od dana preuzimanja.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće:
– popunite i pošaljite Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (ili pošaljite mail na office@goxyco.rs)
– pošaljite ga sa kompletnim uređajem, računom i garantnim listom (ukoliko je za taj artikal predviđen Zakonom)
– na adresu Goxyco Motors D.O.O. Đure Jakšića 5, 26000 Vršac.
– troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac.(U slučaju opravdane reklamacije, kupcu će se izvršiti povrat troškova slanja.)

Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo zahtev!

Formular za raskid jednostranog ugovora možete preuzeti ovde.

Uz poručenu robu kupcu se isporucuje i izjava o odustanku od ugovora na daljinu u štampanom izdanju. Preuzmite ovde.

 

Pravo na Prigovor

Ukoliko imate bilo kakvih problema sa funkcionisanjem kupljenog artikla – kompletan uređaj sa svim dodacima, opisom kvara, računom i overenim garantnim listom pošaljite na adresu koja se nalazi na garantnom listu (ili dostavite lično).

Troškove slanja artikla na reklamaciju i vraćanja natrag istog snosi kupac. U slučaju opravdane reklamacije, kupcu će se izvršiti povrat troškova slanja. Ukoliko uređaj nije kompletan, nemate račun ili garantni list ne možemo Vam prihvatiti uređaj na servis u garantnom roku.

>>>> Zakon o zaštiti potrošača

X